Giống xoài ngon nhất

Xoài Tượng - xoài quả to, ngon nhất tại Hà Nội
50.000đ
Xoài Cát - xoài cát chu, xoài cát hòa lộc ngon nhất tại Hà Nội
50.000đ
Xoài Keo
45.000đ
Xoài Thái
50.000đ
Xoài Đỏ ngon, đẹp nhất tại Hà Nội
50.000đ